Obrazovne i javne institucije

Opremili smo mnoge obrazovne ustanove, kao što su osnovne i srednje škole i fakulteti te druge obrazovne i javne institucije.