Ninos Sarajevo

Kompanija Ninos d.o.o. je razvila vlastiti proizvodni program gdje je politikom kvaliteta definisala visoke standarde proizvodnog procesa uz upotrebu isključivo prirodnih materijala: harst, mahagoni, jela, smrča i ariš.

Ninos d.o.o. već dugi niz godina gradi prepoznatljiv brend u proizvodnji i ugradnji prvoklasne drvene stolarije, visoko stiliziranih elemenata enterijera i eksterijera, kao  i pločastog te komadnog namještaja.

Nastojimo ostvariti  standard visoke kvalitete naših proizvoda. Odnosi sa kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju. Ninos d.o.o. održava sistem upravljanja kvalitetom koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitet proizvedenih i isporučenih proizvoda. 

Osnovni ciljevi: 

  • Zadovoljstvo kupaca našim proizvodima, radovima i uslugama
  • Kontinuirano poboljšavanje znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti uposlenika 
  • Stalno ulaganje u nova sredstva i opremu 
  • Poštivanje dogovorenih termina isporuke i ugradnje proizvoda
  • Pažljiv izbor kvalitetnih i renomiranih dobavljača 
  • Uspostavljanje partnerskog odnosa sa dobavljačima 
  • Planiranje, rukovođenje i analiza svih aktivnosti radnog procesa kako bi kvaliteta naših proizvoda i usluga bila zadovoljavajuća
  • Odgovornost svih zaposlenih u procesu proizvodnje 

Prepoznavajući kvalitet procesa rada, poslovanja i proizvodnje kao najvažniji faktor konkuretnosti   i   uspješnosti   na   tržištu,   uvijek   i   u   potpunosti   ispunjavajući zahtjeve   kupaca/korisnika,   preduzeće   Ninos d.o.o.  teži   da   obezbijedi   njihovo   povjerenje i zadovoljstvo   kvalitetom   svojih   usluga   i   proizvoda ,  te stalnim unapređenjem kvaliteta u svim fazama procesa rada i poslovanja.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete, razvijat ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, idući u korak sa suvremenim i inovativnim pristupom u proizvodnji.