Kulturno-historijski objekti

Rekonstrukcija i restauracija kulturno-historijskih objekata je uvijek bila veliki izazov za našu kompaniju.