H&L Office Sarajevo

Enterijer kompanije H&L u Sarajevu projektovan je po najvišim tehničkim standardima. Cjelokupna prostorna struktura je izvedena po posebnim zahtjevima projektanta i investitora, segmentirana tako da daje jedinstven osjećaj upotrebe drveta kao tradicionalnog materijala.